Ekshumacje

ekshumacje Opole Lubelskie

Ekshumacje Opole Lubelskie i Poniatowa — wysoka jakość usługi

Żegnając bliską osobę, jesteśmy przekonani, że odprowadzamy ją na miejsce wiecznego spoczynku. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, gdy konieczne jest dokonanie procesu ekshumacji zwłok. Polega on na wydobyciu ciała z grobu i przeniesienia go w inne miejsce na wybranym cmentarzu. Przyczynami mogą być konieczność wykonania badań zleconych przez Sąd lub Prokuraturę bądź w sytuacji, gdy bliscy pragną, aby zmarły spoczął w rodzinnym grobie, a przynajmniej na tej samej nekropolii.

Proceder ten powinien przeprowadzić profesjonalny zakład pogrzebowy, który posiada nie tylko wymagany, specjalistyczny sprzęt, ale również wiedzę, jak należy właściwie dokonywać ekshumacji zwłok. Zgodnie z przepisami można ją przeprowadzać jedynie od 16 października do 15 kwietnia za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Kompleksowość w organizacji ekshumacji

Zakład pogrzebowy ONYX  zajmuje się kompleksową organizacją ekshumacji w Opolu Lubelskim i Poniatowej. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu załatwić sprawy urzędowe i potrzebne pozwolenia. Fachowo zajmiemy się wydobyciem ciała bądź szczątków Osoby Zmarłej i z najwyższym szacunkiem ponownie pochowamy ją w miejscu wybranym przez najbliższych. Zadbamy o to, aby proceder ten, choć skomplikowany, przebiegał możliwie jak najsprawniej.